Ku doskonałości fizycznej i duchowej, czyli nowy kompleks sportowy na Szkolnej

We wtorek 29 września 2015 odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnego Kompleksu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej z udziałem całej społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości.  Nowe obiekty, czyli boisko do piłki nożnej, bieżnia, siłownia, boisko do piłki plażowej oraz boisko wielofunkcyjne stały się dopełnieniem istniejącej już bazy sportowej, składającej się z hali sportowej, pływalni i placu zabaw.

Pierwsza część uroczystości miała charakter oficjalny i artystyczny. Przyświecały jej słowa Jana Pawła II: „Niech sport będzie częścią poszukiwania wyższych wartości, które kształtują charakter i dają poczucie godności i sukcesu – we własnych oczach i oczach innych.”

W swoim wystąpieniu pan dyrektor Leszek Włodarski nawiązywał właśnie do tych idei, akcentując wychowawczy i ogólnorozwojowy aspekt inicjatyw sportowych. Program artystyczny odwoływał się do starożytnych tradycji olimpijskich, związanych ze świętami religijnymi oraz edukacją. Piosenki, również w duchu sportowym, dynamizowały przebieg imprezy.

Bardzo ważną częścią uroczystości było oficjalne podziękowanie, jakie na ręce Pana Burmistrza Teodora Kosiarskiego złożyli przedstawiciele środowiska uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej  nr 2. Ciepłe słowa oraz kwiaty były wyrazem głębokiej wdzięczności za wspieranie inicjatyw sportowych na dziś i dla przyszłych pokoleń. Pan Burmistrz w swoim przemówieniu podkreślił aktywność  Dyrekcji  oraz nauczycieli Szkoły w procesie powstawania kompleksu oraz złożył życzenia, aby nowe obiekty przyczyniły się do jak najpełniejszego realizowania  projektów służących rozwojowi dzieci i młodzieży.

Następnie odbyło się oficjalne otwarcie Kompleksu Sportowego. Symbolicznego gestu przecięcia wstęgi dokonali: Dyrektor SP nr 2 – Pan Leszek Włodarski, Burmistrz Łęcznej – Pan Teodor Kosiarski, Przewodnicząca Komisji Oświaty – Pani Grażyna Bednarska, Przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 2  – Pani Małgorzata Guz oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Wiktor Iskra.

Duchowy charakter uroczystości został podkreślony poprzez akt poświęcenia obiektów przez księdza Stefana Misę, proboszcza Parafii pod wezwaniem Świętego Józefa.
Piosenka „Pokaż, na co cię stać”  wprowadziła widzów w nastrój zabawy i rekreacji, a w chwilę później można było zobaczyć brawurowy pokaz uczniowskich umiejętności z różnych dziedzin sportu – piłki nożnej, piłki koszykowej oraz  gimnastyki artystycznej. Barwnym zakończeniem sportowego pokazu był występ taneczny szkolnego zespołu. Publiczność i tym razem nie zawiodła – gromko dopingowała tancerki.

Po zakończeniu części oficjalnej i obejrzeniu programu artystycznego uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział w zajęciach sportowych – przedstawiciele poszczególnych klas rozegrali pierwsze mecze piłki nożnej i koszykowej na nowo otwartych boiskach.

Uroczystość otwarcia Kompleksu Sportowego, zgodnie z intencją organizatorów odbyła się na świeżym powietrzu przy pięknej wrześniowej pogodzie i  miała dynamiczny, roztańczony charakter – w sportowym duchu.

Anna Ładak