Zebranie wyborcze mieszkańców osiedla „Samsonowicza” – 20 kwietnia

UWAGA !

MIESZKAŃCY OSIEDLA
„SAMSONOWICZA” w ŁĘCZNEJ

Przewodniczący Zarządu Osiedla „Samsonowicza” poprzedniej kadencji
na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Osiedla Samsonowicza, zwołuje na dzień

20 kwietnia 2017 r.  (czwartek)
na godzinę 18:00

ZEBRANIE WYBORCZE MIESZKAŃCÓW
OSIEDLA „SAMSONOWICZA”

w Szkole Podstawowej Nr 2  w Łęcznej, ul. Szkolna 53

na którym zostanie wybrana Rada Osiedla na kadencję 2017-2021

(Drugi termin zebrania, w przypadku braku quorum,
w tym samym dniu o godzinie 18:15)

Przewodniczący Zarządu Osiedla
poprzedniej kadencji

Wincenty Michalak