Skład Rady i Zarządu Osiedla Samsonowicza (od 29.05.2017)

1. Michalak Wincenty – Przewodniczący Zarządu
2. Tomasz Błaszczyk – Członek Zarządu
3. Dyszewska Krystyna – Członek Zarządu
4. Pogorzelska Barbara – Członek Zarządu
5. Król Piotr – Członek Zarządu
6. Grzywna Tomasz
7. Grzesiuk Danuta
8. Osipiuk Ewa
9. Czuryszkiewicz Stanisław
10. Galewski Józef
11. Siuda Bożena
12. Koszyniar Piotr
13. Krzywińska Krystyna
14. Kusz Jerzy
15. Tarkowski Mirosław